Dokumenty na stiahnutie  (odkaz na nástroje na stiahnutie pozri na koniec stránky)

Info_povinnost.pdf (207 Kb) - Informačná povinnosť prevádzkovateľa - Ochrana os. údajov
Cennik_2018.pdf (186 Kb) - Cenník platný od 22.10.2018
Domový poriadok (117 Kb) - (pre bytové domy v správe SBD)
Vízia, poslanie, politika a hodnoty (108 Kb) - (dokument vo formáte .pdf)
Dotazník spokojnosti zákazníka (60 Kb) - (dokument vo formáte .pdf)
Dotazník spokojnosti zákazníka (99 Kb) - (dokument vo formáte .doc)
Pokyny pre nového vlastníka (83 Kb) - (kupujúceho byt, garáž, NbP)

Odkazy na programy
Pre čítanie a tlač dokumentov označených ako "PDF" musíte mať na svojom počítači nainštalovaný program:
ADOBE Reader      alebo      Foxit