Obchodní partneri
Činnosť:                                          Firma (odkaz):                                                                          Kontakt:
Havarijná služba:                              ALEX, údržba domov a bytov, s.r.o.                                            
Dodávka tepla do ÚK a teplej vody:    Bratislavská teplárenská, a.s. (BAT)                                           02/5737 2420
                                                       DALKIA, a.s.                                                                           0850 325542
                                                       BES, s.r.o.                                                                              02/6453 0460
                                                       Teplo GGE, s.r.o.                                                                     02/6477 8000
Dodávka studenej vody:                     Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.  (BVS)
Odvoz a likvidácia odpadu:                OLO, a.s.                                                                                 0918 110430
Iné služby:
Meranie a rozúčtovanie tepla:            ISTA Slovakia, s.r.o.
Termostatizácia ÚK:                         HERZ, s.r.o.


Banky a poisťovne:                          TATRA BANKA, a.s., Bratislava
 
                                                      QBE poisťovňa
                                 

 Členstvo SBD v odborných združeniach