V prípade záujmu o naše služby Vás radi privítame v našich moderných, kompletne zariadených kancelárskych priestoroch, prepojených lokálnou počítačovou sieťou s vlastným serverom a pracovnými stanicami. Kontakt s Vami zabezpečujeme vlastnou telefónnou ústredňou s priamym klapkovým prístupom, písomnú korešpondenciu môžete doručiť aj elektronickou poštou.

Bankové operácie s Tatra bankou realizujeme elektronicky.

Všetko toto sa nachádza a zabezpečuje v sídle SBD na Drobného 27, Bratislava

Telefón:  02 / 6446 3068;  02 / 69201702
Fax:  02 / 6446 3150
E-mail:  info@spravcovske.sk 

Úradné hodiny:

utorok:
štvrtok:

08:00 - 12:00
13:00 - 18:00

Podateľňa:

pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 15:00
10:00 - 18:00
08:00 - 12:00

Súradnice:
N48.193451, E17.040083

iMapa_sbd