Pojem vo svete správy bytových domov

Správcovské bratislavské družstvo SBD je popredným slovenským poskytovateľom komplexných a inovatívnych služieb a riešení v oblasti spravovania nehnuteľného majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových a polyfunkčných domoch v Bratislave a okolí.  Jeho ambíciou je na základe využívania moderných technológií realizovať správu bytových domov na území celého Slovenska. Výkon správy podporujeme vlastnými aktivitami v oblasti revíznych činností, upratovania a ďalších službách. Vieme, že život bytových domov potrebuje kvalitnú správu vo všetkých oblastiach. Našim klientom prinášame široké portfólio kvalitných služieb a produktov, ktoré nielen napĺňajú ich potreby, ale posúvajú bytové domy o krok vpred. Vďaka našim skúsenostiam a službám môžete mať aj vy k dispozícii najmodernejší a stabilný výkon správy.

Hlavný predmet činnosti

 • Výkon správy bytov a nebytových priestorov (správa a údržba bytového fondu)
 • Zabezpečovanie údržby a opráv bytov a nebytových priestorov a zabezpečovanie plnení poskytovaných v súvislosti s užívaním bytov a nebytových priestorov
 • Vedenie účtovníctva, administratívne práce
 • Upratovacie a záhradnícke práce
 • Revízne činnosti v oblasti elektrických a plynových zariadení
 • Oprava a revízie hasiacich zariadení
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
 • Inžinierska a obstarávateľská činnosť v stavebníctve
 • Zatepľovanie bytových domov
 • Zámočníctvo, vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo, izolatérstvo   
 • Ďalší podrobný rozpis činnosti je uvedený vo výpise z ORSR spoločnosti

Základné údaje
Obchodné meno:   Správcovské bratislavské družstvo  (SBD)
Deň vzniku:   16. január 2001
Sídlo:   Drobného 27, 841 01 Bratislava
Pôsobenie: Slovenská republika, Bratislava a okolie
Základné imanie:   1 660 EUR

Fakturačné údaje
IČO:   35 803 843
DIČ:   2020223942
IČ DPH:   SK2020223942
Tatra banka: 2634430263/1100
Tatra banka: IBAN SK61 1100 0000 0026 3443 0263
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Dr, vložka č.: 481/B. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Vízia a politika spoločnosti
Vízia a poslanie spoločnosti SBD
Politika spoločnosti SBD