Pri výkone správy sa riadime:

  • zásadou samo financovania každého objektu,
  • zásadou osobnej zainteresovanosti pracovníkov SBD,
  • princípom blízkosti a ľahkej dostupnosti správcu,
  • zásadou - každý dom má svojho zástupcu vlastníkov
  • zásadou jednej z najnižších cien za štandardný výkon správy