História  a oblasť  pôsobenia spoločnosti

História spoločnosti Správcovské bratislavské družstvo – SBD siaha do začiatku roka 2001. Práve vďaka svojim skúsenostiam sa zaraďuje medzi významné spoločnosti, ktoré v súčasnosti ponúkajú výkon správy nehnuteľností. Na začiatku svojej histórie bola vnímaná ako spoločnosť, ktorá sa zaoberá bežným výkonom správy nehnuteľností od procesov prevádzky, údržby a opráv vrátane zabezpečenia všetkých médií a služieb spojených s užívaním bytov resp. nehnuteľností.

Dnes Správcovské bratislavské družstvo využíva vedomosti a skúsenosti v oblasti správy bytových, polyfunkčných domov a administratívnych budov, ktoré jeho vlastníci a zamestnanci nadobudli počas niekoľkoročného pôsobenia na trhu, ale aj z predchádzajúceho obdobia. Vzhľadom na vek pracovníkov, ich dlhodobé pôsobenie v spoločnosti v danej oblasti (mnohí predtým aj v iných firmách v týchto oblastiach) môžeme konštatovať, že zamestnanci majú v odbore odpracovaných v priemere viac ako 15 rokov.

Okamihy, na ktoré sa nezabúda

2001 - vznik spoločnosti Správcovské bratislavské družstvo
2001 - priamy výkon správy bytových domov na základe zmluvy o výkone správy (ZoVS), resp. formou Mandátnej zmluvy (MZ)
2002 - výkon správy prekonal 100 spravovaných bytových domov (BD)
2002 - zahájenie upratovania spoločných časti BD vlastnými kapacitami
2005 - spustenie výkonu revízií hasiacich zariadení
2005 - začiatok  realizácie revízií elektrických a plynových zariadení
2005 - vytvorenie úseku projektovania
2006 - vytvorenie výrobného úseku pre zatepľovanie,
           zateplenie 1. bytového domu vlastnými kapacitami
2010 - vytvorenie strediska údržby a opráv
2011 - získanie certifikátu pre systém manažérstva kvality podľa ISO 9001 : 2008
           „Správa a údržba bytového fondu“
2012 - zahájenie modernizácie informačného systému pre správu BD formou elektronizácie činností SBD,
2013 - spustenie Internetového portálu SBD