Zákony a vyhlášky, podľa ktorých sa zabezpečuje a riadi výkon správy bytov a nebytových priestorov a činnosti s ním spojené:

Zákon č. 182/1993 Z.z.   -  o vlastníctve bytov a nebytových priestorov