Neprístupný portál.

Vážená vlastníčka, Vážený vlastník bytu, NbP,
dňom 18.9.2018 je neprístupný náš portál, na ktorom ste mali sprístupnené informácie súvisiace so správou Vášho bytu. Prerušenie je spôsobené realizáciou opatrení súvisiacich s ochranou osobných údajov.
SBD vás bude o obnovenej činnosti portálu informovať.

Ďakujeme za pochopenie
Ing. Koloman Černák
predseda družstva