Celozávodná dovolenka

Oznam
V dňoch od 27.12.2018 do 06.01.2019 budú z dôvodu celozávodnej dovolenky
stránkové hodiny zrušené.
Písomné požiadavky na opravy a údržbu,
ktoré majú odkladný charakter, môžete zanechať
v schránke Správcovského bratislavského družstva.
V havarijných prípadoch volajte havarijnú službu
č.tel. 0905 613 845.
                                                      Ing. Koloman Černák
V Bratislave  14.12.2018                    predseda družstva