Správcovské bratislavské družstvo poskytuje svoje služby klientom na území celej Bratislavy. Úroveň našich služieb je možné si overiť v nami spravovaných bytových a polyfunkčných domoch, napr. v nasledujúcich. (Informácie poskytnú zástupcovia vlastníkov uvedených domov.) 

P. č.

Spravovaný objekt:

Počet bytov:

1.
.2.
3.
4.
5:
6.
7.
8.
9:
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jurigovo nám. 5 – 7
Pustá 1-7, Púpavova 2 - 4, 38 – 40
Donnerova 23 – 35
Ľ. Zúbka 9 – 13
Ľ. Zúbka 15 – 21
M. Sch. Trnavského 22
Gallayova 13 – 19
P. Horova 10 – 12
Ožvoldíkova 4
Heyrovského 13
Na Barine 7 – 13
H. Meličkovej 1 – 5
H. Meličkovej 21 – 25
J. Stanislava 29 – 37
P. Horova 28
J. Poničana 7

147
80
230
72
144
89
80
61
44
55
64
73
93
77
44
48

Manažérsky typ spoločnosti dáva možnosť slobodnej voľby subdodávateľa podľa požiadaviek klienta.      

                                   Budova01

Družstvo má zmapované možnosti trhu a na základe osobných rokovaní, ponúk, výberových konaní a praktických skúseností zo spolupráce má spracovanú analýzu väčšiny firiem napr. v oblasti upratovania a čistenia objektov, prevádzky a údržby vyhradených technických zariadení, údržby a opráv spoločných rozvodov domov a pod.

Pre každý objekt je dodávateľ, resp. subdodávateľ prác a služieb vyberaný individuálne podľa požiadaviek klienta.