1. SBD - stránkové hodiny a kontakty

   Stránkové hodiny:
– utorok:             08:00 – 12:00
– štvrtok:            13:00 – 18:00

Podateľňa SBD sa nachádza na V. poschodí, Drobného 27, Bratislava, miestnosť č. 52, prevádzka podateľne je zabezpečená v prac. dňoch:
pondelok streda:     08:00 - 15:00
štvrtok:                      10:00 - 18:00
piatok:                       08:00 - 12:00

   Adresa firmy:
– Správcovské bratislavské družstvo
   Drobného 27
   841 01 Bratislava 42

– Telefón:    02/64 463 068
– e-mail:      info@spravcovske.sk

   Asistentka predsedu družstva
   Mgr. Dagmar Adamecká
– asistentka predsedu družstva, hospodárska správa, podateľňa
– tel.:  02/69 201 702
– e-mail: dagmar.adamecka@spravcovske.sk

2. Technický úsek

   Ing. Jozef Opaterný
– riaditeľ technického úseku
– e-mail: jopaterny.sbd@spravcovske.sk

   Milan Líška
– správca Dúbravka, vedúci energetického úseku
– tel.: 02/ 69 201 715
– e-mail: milan.liska@spravcovske.sk

   Ing. Milan Cagáň
– správca: Lamač, ostatné objekty
– tel.: 02/69 201 706
– e-mail: milan.cagan@spravcovske.sk

   Róbert Helbich
– správca: Karlova Ves, Dlhé Diely, Dúbravka
– tel.: 02/69 201 718
– e-mail: robert.helbich@spravcovske.sk

   Nina Marcinková
– správca: Devínska Nová Ves, Lamač
– tel.: 02/69 201 712
– e-mail: nina.marcinkova@spravcovske.sk

   Ing. Dušan Blaha
– správca:  Dúbravka
– sídlo správcu: Nejedlého 39, Bratislava
– tel.: 02/64 462 716
– e-mail: dusan.blaha@spravcovske.sk

   Gabriela Bobáková
personálne,
zabezpečenie upratovacích prác na bytových domoch a zimná údržba,
zodpovedná osoba GDPR,
prenájmy nebytových priestorov na bytových domoch,
vyhradené technické zariadenia
– sídlo: Drobného 27, Bratislava
– tel.: 02/
69 201 703
– e-mail: gabriela.bobakova@spravcovske.sk

3. Úsek ekonomiky správy domov

     Daniela Vojčíková
– ekonómka, zmeny vlastníkov
– tel.: 02/69 201 708
– e-mail: daniela.vojcikova@spravcovske.sk

     Alžbeta Smejová
– ekonómka, zmeny vlastníkov
– tel.: 02/69 201 708
– e-mail: alzbeta.smejova@spravcovske.sk

     Alena Marcinková
– ekonómka, zmeny vlastníkov
– tel.: 02/69 201 709
– e-mail: alena.marcinkova@spravcovske.sk

4. Havarijná služba SBD

V pracovnom čase: tel.: 02/64 284 315
Non stop 24 hodín:  0905 613 845
Havarijnú službu zabezpečuje firma:
Alex, údržba domov a bytov, s.r.o.

Drobného 27, 841 01 Bratislava

Elektráreň – poruchy:
tel.: 0800 111 567

Plynárne – poruchy:
tel.: 0850 111 727

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
– poruchy:       tel.: 0800 121 333

5. Tepelný dispečing a výťahy

Tepelný dispečing:

 

BES, s.r.o.(Lamač)

tel.:  02/6453 0460

Bratislavská teplárenská, a.s.
(Karlova Ves, Dlhé Diely, Dúbravka - časť)

tel.:  02/5737 2420

DALKIA, a.s. (Dúbravka - časť)

tel.:  0850 325 542

DALKIA, a.s.  (časť  Petržalka)

tel.:  0850 325542

Teplo GGE, s.r.o.  (DNV)

tel.:  02/6477 8000

 Servis, opravy a údržba výťahov

  • BARYT                        tel.: 0905 768951,  02/6453 3033
  • LIFTS, s.r.o.                 tel.: 0905 778424,  02/6477 8424
  • SCHINDLER, s.r.o.      tel.: 0850 12 37 24
  • SLOVLIFT, s.r.o           tel.:0907 732569,  0904 654117
  • Németh Lift                  tel.:  0903 963278,  0903 845566
  • Majes                           tel.:  02/3544 8866,  0903 223413
  • H&M lifts s.r.o.             tel.:  0917 96 37 10
  • Jozef Dolinský              tel.:  02/4425 4532,  0905 254532
  • KONE, s.r.o.                 tel.:  0850 11 16 67