Poplatky a služby nad rámec výkonu správy:

ŠTANDARDNÉ POPLATKY:
Za vypracovanie a uzatvorenie nájomnej zmluvy na podnikateľské účely
- spoločné priestory (34,17 _ + 6,83 _ DPH 20%) 41,00 _

Za vypracovanie a uzatvorenie nájomnej zmluvy na osobné účely
- spoločné priestory (17,50 _ + 3,50 _ DPH 20%) 21,00 _

Za zaevidovanie zmeny vlastníka bytu, NbP a vystavenie Zmluvy o výkone správy pri zmene vlastníka bytu, NbP
(6,25 _ + 1,25 _ DPH 20%) 7,50 _

Za vyjadrenie k stavebným úpravám bytu
(6,25 _ + 1,25 _ DPH 20%) 8,50 _

Za účasť správcu na kontrole stavebnej činnosti štátnym stavebným dohľadom
(25,00 _ + 5,00 _ DPH 20%) 30,00 _

Za vystavenie potvrdenia o veku objektu (domu)
(3,33 _ + 0,67 _ DPH 20%) 4,00 _

Za vystavenie "Vyhlásenia" pri prevode vlastníctva bytu (NbP) pre Kataster nehnuteľností
(4,17 _ + 0,83 _ DPH 20%) 5,00 _

Za vystavenie "Potvrdenia" o stave na konte vlastníka bytu (NbP) pre potreby banky a iné
(3,33 _ + 0,67 _ DPH 20%) 4,00 _

Za služby pre klienta mimo stránkových hodín
(3,33 _ + 0,67 _ DPH 20%) 4,00 _

Za oneskorené nahlásenie zmien vlastníckych práv na inú osobu a úkony s tým spojené
(3,33 _ + 0,67 _ DPH 20%) 4,00 _

Za elektronické overenie údajov v liste vlastníctva + tlač LV
(2,50 _ + 0,50 _ DPH 20%) 3,00 _

Za ostatné potvrdenia
(3,33 _ + 0,67 _ DPH 20%) 4,00 _

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:
Kopírovanie formát A4 - za stranu (0,13 _ + 0,03 _ DPH 20%) 0,16 _

Kopírovanie formát A4 - obojstranne (0,25 _ + 0,05 _ DPH 20%) 0,30 _

Kopírovanie formát A3 - za stranu (0,25 _ + 0,05 _ DPH 20%) 0,30 _

Kopírovanie formát A3 - obojstranne (0,50 _ + 0,10 _ DPH 20%) 0,60 _

Vyhotovenie fotokópie z projektovej dokumentácie vo formáte A4 - za stranu
(0,67_ + 0,13 _ DPH 20%) 0,80 _

Vyhľadávanie podkladov z projektovej dokumentácie - za stranu
(1,33 _ + 0,27 _ DPH 20%) 1,66 _

** Všetky ceny v tejto časti sú uvedené vrátane DPH