Časopis vydávaný SBD pre vlastníkov bytov a NbP (publlikovaný v printovej alebo elektronickej forme)

Spravodajca SBD 1/2005 (435 Kb) - Ročník I.
Spravodajca SBD 1/2006 (748 Kb) - Ročník II.